2019 – 75. VÝROČÍ / 75TH ANNIVERSARY COMMEMORATION

CZ FLAG res

Ve dnech 23. – 25. srpna 2019 jsme si připomněli 75. výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty ze dne 29. srpna 1944. Při této příležitosti se vzpomínkových akcí zúčastnili i zahraniční hosté. Šlo o první půlkulaté výročí, kterého se zúčastnili pouze příbuzní těch, kteří se bitvy účastnili, protože poslední přímý účastník z USA zemřel před rokem, poslední účastník z Německa zemřel před dvěma lety. Osmnáct hostů přicestovalo ze Spojených států amerických, jeden host přijel z Německa.

Seznam hostů:
Nancy Graham – Shippenville, Philadephia, dcera Joe Owsianika, pravého bočního střelce B-17G, S/N 42-97159, místo dopadu stroje Přečkovice / Rudice
Riley Buzzard – Corsica, Philadelphia, vnuk Nancy Graham
Paul Merrell – San Antonio, Texas, synovec Dudley Standridge, zadního B-17G, S/N 42-38096, místo dopadu stroje Šanov
Claudia Larcher – Edgewater, Maryland, neteř Harolda W. Helvestona, druhého pilota B-17G, S/N 42-31473, místo dopadu stroje Nováa Bošáca, Slovensko
Steve Willenbrook – Edgewater, Maryland, přitel Claudie Larcher
Carol Barnard – Parker, Colorado, dcera Loy Dickinsona, navigátora B-17G, S/N 42-97159, místo dopadu stroje Přečkovice / Rudice
Karol Shupe – La Junta, Colorado, vdova po Loy Dickinsonovi
Scott Maytan – Minot Air Force Base, North Dakota, bývalý velitel 20. bombardovací perutě, 2. bombardovacího wingu, současný velitel 5. operační skupiny 5. bombardovacího křídla
Mary Maytan + Alice Maytan + Caroline Maytan – Minot Air Force Base, North Dakota, žena a dcery Scotta Maytana
Larry Joyner – Spartanburg, South Carolina, syn Ferrise K. Joynera, radiooperátora B-24H, S/N 42-52313, místo dopadu stroje Nemšová, Slovensko
Lauren Vicars – Mount Pleasant, South Carolina, dcera Larryho Joynera
Karen Nelson – Arlington, Virginia, prezidentka asociace veteránů 2. bombardovací skupiny a dcera Arta Winklera, palubního technika 429. bombardovací perutě 2. bombardovací skupiny
Todd Weiler – Wisconsin, Millwaukee, synovec Jamese A. Weilera, pilota B-17G, S/N 42-32048, místo dopadu stroje Krhov a historik asociace veteránů 2. bombardovací skupiny
Jan Weiler – Wisconsin, Millwaukee, manželka Todda Weilera
Jarred Prier – Barksdale Air Force Base, současný velitel 20. bombardovací perutě, 2. bombardovacího wingu
Sarah Prier – Barksdale Air Force Base, manželka Jarreda Priera
Jürgen Reschke – Erfurt, Germany, syn Williho Reschke, pilota Luftwaffe (JG302 a JG301)

Během vzpomínkových akcí jsme postupně navštívili následující místa dopadů, muzea a hřbitovy: Šanov, Kašavu, Nemšovou- Luborču (SK), Slavičín, Přečkovice, Rudice, Krhov, Novou Bošácu (SK) a Vyškovec. Díky velkému zájmu veřejnosti naši hosté odjížděli s vědomím, že na oběti těch, kteří před několika dekádami bojovali i za naši svobodu, jsme nezapomněli a že nebyly zbytečné.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli:

Sponzoři:
Zlínský kraj
VTÚ Slavičín, s.p
Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod
Albo Schlenk s.r.o., Bojkovice
EMKA Interiéry s.r.o., Bojkovice
HOPA CZ, s.r.o., Slavičín
Brumovský, Bojkovice
Obec Šanov
Město Bojkovice
Asociace veteránů 2. bombardovací skupiny

Zastupitelé obcí:
Bojkovice, Kašava, Krhov, Nemšová (SK), Nová Bošáca (SK), Rudice, Slavičín, Šanov a Vyškovec

Zástupci americké ambasády v Praze:
Pluk. Sean J. Cantrell, vojenský přidělenec a John Nylin, politický a ekonomický rada

Armáda České Republiky:
Zajištění vojenské hudby a jednotky čestné stráže a přelet a ukázka vrtulníku

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem ostatním, kteří se menší či větší měrou podíleli na zajištění logistiky a zdárném průběhu akce:

Scott Andrews, Romana Bonková, Jaroslav Holý, Tomáš Havrlant, Adam Chmela, Ondrej Janšto, Miroslav Kadlec, Klub historických vozidel Brno, Klub historických vozidel Olomouc, Klub přátel historie Slavičínska, František Mindár, Martin Němec, Roman Poláček, Kristýna Poláčková, Jiří Rozkopal, Ladislav Saňák, Petr Souček, Vojtěch Straka, Tomáš Sušil, Sabina Sušilová, Simona Sušilová, SDH Rudice, SDH Bojkovice, Josef Ščuglík, Lenka Vaculínová ml., Lenka Vaculínová, Jana Turčínková, Karel Uchytil a Marcel Zvonek. Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se.

Na závěr nám dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste se vzpomínkových akcí zúčastnili, moc si toho vážíme! Jste pro nás důkazem toho, že na minulost nezapomínáte a budoucnost vám není lhostejná.

Fota ze vzpomínkových akcí viz níže. Fotografický materiál nám poskytli: Nancy Graham, Paul Merrell, Todd Weiler, Marek Greguš, Martin Vaculík a Helena Michalčíková.

US FLAG res

In a term from Aug. 23 to 25, 2019 we commemorated the 75 anniversary of the Air battle over the White Carpathians from Aug. 29, 1944. Because of the half-round anniversary also the foreign visitors participated.  For the first time the participants were composed only by the relatives of those who were killed or survived the battle. The last US veteran died last year and the last German veteran died 2 years ago. Eighteen guests arrived from the USA, 1 guest came from Germany.

Guest list:
Nancy Graham – Shippenville, Philadephia, daugter of Joe Owsianik, right waist gunner and cameraman of B-17G, S/N 42-97159, crash site Preckovice / Rudice
Riley Buzzard – Corsica, Philadelphia, grandson of Nancy Graham
Paul Merrell – San Antonio, Texas, nephew Dudley Standridge, tail gunner of B-17G, S/N 42-38096, crash site Sanov
Claudia Larcher – Edgewater, Maryland, niece of Harold W. Helveston, co-pilot B-17G, S/N 42-31473, crash site Nova Bosaca, Slovakia
Steve Willenbrook – Edgewater, Maryland, boyfriend of Claudia Larcher
Carol Barnard – Parker, Colorado, daughter of Loy Dickinson, navigator of B-17G, S/N 42-97159, crash site Preckovice / Rudice
Karol Shupe – La Junta, Colorado, widow after Loy Dickinson
Scott Maytan – Minot Air Force Base, North Dakota, ex commander of the 20th Bomb Squadron of the  2nd Bomb Wing, current commander of  5. Operations Group of  5th Bomb Wing
Mary Maytan + Alice Maytan + Caroline Maytan – Minot Air Force Base, North Dakota, wife and daughters of Scott Maytan
Larry Joyner – Spartanburg, South Carolina, son of Ferris K. Joyner, radiooperator of B-24H, S/N 42-52313, crash site Nemsova, Slovakia
Lauren Vicars – Mount Pleasant, South Carolina, daughter of Larry Joyner
Karen Nelson – Arlington, Virginia, president of the 2nd BG veterans association and daughter of Art Winkler, flight engineer of 429th Bomb Squadron of 2nd Bomb Group.
Todd Weiler – Wisconsin, Millwaukee, nephew of James A. Weilera, pilot of B-17G, S/N 42-32048, crash site Krhov and historian of the 2nd BG veterans association
Jan Weiler – Wisconsin, Millwaukee, wife of Todd Weiler
Jarred Prier – Barksdale Air Force Base, current commander of the 20th Bomb Squadron of the  2nd Bomb Wing
Sarah Prier – Barksdale Air Force Base, wife of Jarred Prier
Jürgen Reschke – Erfurt, Germany, son of Willi Reschke, Luftwaffe pilot (JG302 a JG301)
During the commemorations we visited the following crash sites, museums and cemeteries: Sanov, Kasava, Nemsova- Luborca (SK), Slavicin, Preckovice, Rudice, Krhov, Nova Bosaca (SK) a Vyskovec. Thanks to the big interest of the public our guest were leaving our country knowing that we haven´t forgotten the sacrifice of those who once fought for our freedom and that their share on ending the war was not useless.

Here we would like to thank to all of them who participated in the successful progress of the event:

Sponsors:
Zlínský kraj
VTÚ Slavičín, s.p
Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod
Albo Schlenk s.r.o., Bojkovice
EMKA Interiéry s.r.o., Bojkovice
HOPA CZ, s.r.o., Slavičín

Municipal representatives:
Bojkovice, Kašava, Krhov, Nemšová (SK), Nová Bošáca (SK), Rudice, Slavičín, Šanov a Vyškovec

Representatives of the US Embassy in Prague:
Col. Sean J. Cantrell, Defense & Air Attaché and John Nylin, Political and Economic Counselor

Army of the Czech Republic:
Military music, honor guard unit and helicopter fly-by and demonstation

Please let us thank to all of you who visited the weekend events and commemorated with us the memory of the fallen airmen – we really appreciate it!

Pics from the event bellow. We thank for the photographic material to the following: Nancy Graham, Paul Merrell, Todd Weiler, Marek Greguš, Martin Vaculík a Helena Michalčíková.

Fotogalerie / Photogalery

KAŠAVA

« 1 of 5 »

KRHOV

« 2 of 3 »

NEMŠOVÁ- LUBORČA (SK)

« 2 of 6 »

NOVÁ BOŠÁCA (SK)

« 1 of 5 »

PŘEČKOVICE

« 1 of 2 »

RUDICE

« 1 of 5 »

SLAVIČÍN

« 1 of 9 »

ŠANOV

« 1 of 6 »

VYŠKOVEC

« 1 of 8 »

ZE ZÁKULISÍ / BEHIND THE SCENES

« 4 of 4 »