2014 – WILL JOYNER & RIDGLEY BECKETT

Během vzpomínkových akcí k 70. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpatami nás navštívil Larry Joyner se svým synem Alexem, viz fotogalerie “2014 – 70. výročí/70th Anniversary Commemoration”. Larry je synem S/Sgt. Ferrise K. Joynera,  radioperátora letounu B-24H, S/N 42-52313 “Rough Cobb” z 454. bombardovací skupiny, 737. bombardovací perutě.

Měsíc po návratu z Evropy se na nás Larry Joyner obrátil s prosbou, jestli bychom místa spojená s bitvou neukázali i jeho staršímu synovi, Willovi. Will k nám, společně se svou přítelkyní Ridgley Beckett, přicestoval sice jen na pár dnů, takže jeho pobyt v okolí Trenčína, Slavičína a Brna byl velmi krátký, ale i těch pár dnů v něm zanechalo silné vzpomínky a umožnilo mu dozvědět se více informací o tom, čím si prošel jeho děda po svém sestřelu. Will byl velmi dojatý, když se mohl dotknout částí děděčkova letadla a některé z nich si dokonce odvezl domů.

Díky za návštěvu Wille a Ridgley!

Larry Joyner and his son Alex visited us during 70th anniversary commemoration of the battle over White Carpathians, see photo gallery “2014 – 70. výročí/70th Anniversary Commemoration”. Larry’s father S/Sgt. Ferris K. Joyner was a radiooperator of B-24H, S/N 42-52313 “Rough Cobb” from 454 BG, 737 BS.

One month after Larry´s return from his European trip he asked us if we would show the places and museums related to the battle to his older son Will. Will came to us along with his girlfriend Ridgley Beckett only for few days so his stay at Trencin, Slavicin and Brno was very short but those few days allowed him to understand more deeply what his garnda went thru after he got shot down. Will was very touched when he could touch artefacts from his grandpa´s plane. Some of them he even brought home.

Thank you very much for your visit Will and Ridgley!

« 1 of 4 »