2011 – SETKÁNÍ S JIMMY BROOKSEM V DUXFORDU / MEETING JIMMY BROOKS AT DUXFORD

V roce 2011 jsme navštívili airshow Flying Legends v anglickém Duxfordu. Důvod byl velmi speciální – setkání s Jimmy Brooksem.

Poručík Jimmy Brooks se jako pilot 307. stíhací perutě 31. stíhací skupiny zúčastnil letecké bitvy nad Bílými Karpaty. Jeho letka byla vepředu před bombardovacím svazem a „čistila vzduch“ v cílové zóně. Němečtí stíhači to věděli a zaútočili na osamocenou formaci 9 bombardérů B-17G z 2. bombardovací skupiny. Když během útoku posádky bombardérů volaly o pomoc, Mustangy se otočily, ale než dorazily do oblasti souboje, všechny bombardéry 20. bombardovací perutě plus 2 další bombardéry byly už buď na zemi, anebo v plamenech padaly dolů…


Piloti 307. perutě perutě se vrhli na německé stíhače a některé z nich sestřelili,  Jamesovi Brooksovi byly uznány dva nároky na sestřel – 2 x Bf109.


Od roku 2004 jsem pátral po adrese Jamese Brookse a dlouho bez úspěchu. Na jaře roku 2006, během naší návštěvy Joe Owsianika (levý boční střelec B-17G, která havarovala na katastru obcí Přečkovice/Rudice) v South Plainfield, New Jersey, USA, se stal doslova zázrak. Den před naším odletem domů mi Joe dal dárek – kalendář Ghost 2006 a když jsem uviděl titulní stránku, málem mi vypadly oči z důlků. Joeovi jsem jen řekl: „Joe, víš čí je to Mustang a kdo jej pilotoval v den, kdy Tě sestřelili?“ Joe řekl jen: „Ne“. Na to jsme mu odpověděl, že jde o P-51D „February“, kterou dne 29. srpna 1944 pilotoval Lt. James Brooks, a kterému byly následně uznány sestřely 2 Bf109! Ani Joe té náhodě nemohl uvěřit.


Když jsme se pak z USA vrátili domů, zkontaktoval jsem Phillipa Makanu, vydavatele kalendáře Ghost. Phillip mi poslal adresu Chrise Woodse, majitele překrásné repliky Mustangu „February“ a ten mi poskytnul adresu Jamese Brookse…když nad tím tak zpětně přemýšlím, i dnes se mi tomu nechce věřit…


A pak, počátkem roku 2011 mi jeden známý z Anglie poslal e-mail s informací, že „February“ se v tom roce zúčastní Flying Legends, ba a co víc, že přijede i Jimmy Brooks! Tak to byla výzva, které nešlo odolat.


Tonda Bonko, Radovan Frait, můj syn Tom a já jsme odletěli do Londýna, abychom se setkali s panem Brooksem. Nebylo to nic jednoduchého, protože Jim patřil mezi V.I.P. hosty, ale díky pomoci Jimmyho vnučky Virginie se náš sen splnil.


V Duxfordu jsme se konečně s Jimem setkali. Dostali jsme o něj nějaké podepsané plakáty a fotky a Radovan mu dal kusy jednoho z Messerschmittů, které Jim sestřelil. Každé setkání s válečným veteránem je velmi vzácné a dojemné a tohle setkání nebylo vyjímkou. Bylo jen škoda, že jsme s Jimem nemohli strávit více času, ale naše mise byla splněna!


Ed Shipley, pilot „February“, nám chtěl umožnit, abychom se mohli posadit do kokpitu tohoto stroje, ale letištní personál byl nekompromisní  a v sobotu večer po skončení airshow nás nepustil za hranici letové zóny. To bylo pro nás sice zklamáním, ale setkali jsme se s Jimem a to bylo pro nás to nejdůležitější.

Více o příběhu Jimmyho Brookse a „February zde

Zvláštní poděkování patří těmto lidem:

Chris Woods, majitel repliky P-51D ‘February’
Jim Smith, vnuk Jimmyho Brookse
Virginia Bennett, vnučka Jimmyho Brookse

Všem moc děkujeme!

In 2011 we attended the Flying Legends Airshow in Duxford, England. The reason was very special – meeting Mr. Jimmy Brooks.

Jimmy Brooks, as a member of 307 FS, 31 FG took a part in the air battle over the White Carpathians too. His squadron was ahead of the bombers stream to clear the air in the target zone and the Germans knew it and attacked the lonely flying formation of 9 B-17G‘s. During the attack the bombers called for a help, Mustangs turned back but when they arrived to the battle zone all of the 20th Sqdn and 2 more bombers were already on the ground or just falling down in flames…

Pilots of the 307 FS started chasing the German fighters and shot down several of them. Jimmy was credited by destroying of 2 Bf-109s.

I was looking for Jimmy´s address since 2004 with no success for about 2 years. In 2006 during our visit of our friend Joe Owsianik (bailed out from the B-17G, S/N 42-97159 ‘Tail End Charlie’) in South Plainfield, NJ, a miracle has hapenned. One day before we left Joe gave me a gift – a Ghost Calendar 2006. I looked at the first page and just couldn´t believe my eyes. I just said: Hey Joe, do you whose Mustang it is and who piloted it the day you were shot down???

Joe said : No. And I said: It´s P-51D ‘February’ that was flown by Jimmy Brooks who shot down 2 Bf109s on Aug 29, 1944! Also he just couldn´t believe it.

So when I got back home from USA, I sent an e-mail to Phillip Makanna, publisher of the Ghosts calendar. Phillip sent me an e-mail address of Chris Woods, the owner of this beautiful replica and Chris gave me the address of Jimmy…when I´m thinking of it now it still is hard to believe…

And then, in 2011, one british friend of mine sent me an e-mail telling me that ‘February’ will be attending the Flying Legends and moreover, that even Jimmy Brooks will be there! That was a challenge that had to be used out.

Anton Bonko, Radovan Frait, my son Tommy and me flew to London to see Mr. Brooks. It wasn´t anything easy as Jimmy was cherished and taken there as a real V.I.P. but Jimmy’s grandaughter Virginia helped us to make out dreams come true.

In Duxford we finaly met Jimmy. Jimmy gave us some posters and pictures, Radovan gave him a part from one of Bf109’s shot down on Aug 29, 1944. Every single meeting of WW2 vet is always touching and this meeting wasn´t any exception. I only regret we didn´t have a chance to spend more time with Jimmy but our mission was accomplished!

Ed Shippley, a pilot of ‘February’, was willing to let us sit in the cockpit of her but the airfield stuff was adamant and din´t let us cross the flight line on Saturday evening. This fact was quite dissapointing for us but we met Jimmy and that was the most important thing.

More on Jimmy Brooks and ‘February’ story here

Special thanks to:

Chris Woods, the owner of the replica of ‘February’
Jim Smith, Jimmy´s grandson
Virginia Bennett, Jimmy´s grandaughter

Thank you all!

Foto galerie / Photo gallery:

« 1 of 2 »