2 LT Theo Heath

Hodnost/Rank 2nd Lt
Jméno/Name Theo Heath
Jednotka/Unit 20 BS, 2 BG
Místo a datum narození/Birth date and place 4.10.1921, Newport, New Hampshire
Místo a datum úmrtí/Death date and place 29.8.1944, Vyskovec, Czech republic
Místo posledního odpočinku/Grave location Pine Groove Cemetery, Newport, New Hampshire

Theo Heath

CZ FLAG res

Životopis:

THEO HEATH                                        1921 – 1944

     Theo Heath  se narodil 4. října 1921 v Newportu, státě New Hampshire. Narukoval 14. července 1942 a svůj odznak leteckých křídel obdržel ve Stuttgartu, stát Arkansas dne 1. října 1943. Po dalším tréninku v letectvu Spojených států amerických odletěl počátkem srpna roku 1944 do zámoří. Prvně do Severní Afriky a poté do Itálie. Ve svém posledním dopise adresovaném jeho rodině a datovaném k 23. srpnu 1944 píše, že doposud nebyl na žádné bojové misi. Poručík Heath navštěvoval střední školu Towle High School v Newportu a před svým vstupem do armády pracoval na montážní lince firmy Beechcraft v Kalifornii.

Zahynul při náletu na Moravskou Ostravu dne 29.8.1944.

Jeho rodiče byli Clarence A. Heath (1876 – 1967) a Edith M. Bartlett Heath (1877 – 1953). Měl dva bratry – Clarence B. Heath (1915 – 1949) a Donald J. Heath (1919 – 1999).

Zdroj: knihovna města Newport, New Hampshire, USA via Svatopluk Vaculík, Velehrad

US FLAG res

Bio:

THEO HEATH                                        1921 – 1944

Theo Heath was born on Oct. 4, 1921 in Newport, New Hampshire. Entered service on July 14, 1942 and received his wings at Stuttgart, Arkansas on Oct. 1, 1943. After further training with the Army Air Corps in this country he went overseas in early August 1944, first to North Africa and then to Italy. In his last letter to his family written the 23rd August 1944, he wrote that he hadn´t been on any missions up to that time. Lt. Heath attended Towle High School in Newport and before entering service was employed on an assembly line in a Beechcraft factory in California.

He was KIA 29 August 1944 during a raid on Moravska Ostrava.

His parents were Clarence A. Heath (1876 – 1967) and Edith M. Bartlett Heath (1877 – 1953). He had two brothers – Clarence B. Heath (1915 – 1949) and Donald J. Heath (1919 – 1999).

Source: Library of Newport, New Hampshire via Svatopluk Vaculik, Velehrad, Czech Republic

Foto galerie/ Photo gallery

pro zobrazení popisku fotografie po rozkliknutí klikněte na symbol “i” / for viewing the photo description please click on the symbol “i” after opening the picture

Zdroj fotografií – Library of Newport, New Hampshire via Svatopluk Vaculík, Velehrad a Tim Heath, synovec/ Source of the pics – Library of Newport, New Hampshire via Svatopluk Vaculik, Velehrad, Czech Republic and Tim Heath, nephew