2012 – HOWARD HELVESTON

Jedním z letounů, který se 29. srpna 1944 nad moravsko-slovenským pomezím zřítil, byl B-17G, S/N 42-31473 „My Baby“. Co-pilotem na palubě byl poručík Harold W. Helveston. Jednalo se o jeho druhou bojovou misi. Po zásahu letounu se mu jej sice podařilo opustit, ovšem na svém padáku dopadl těžce zraněn. Po dopadu byl transportován do nemocnice v Kroměříži a odsud pak do lazaretu Luftwaffe v Brně, kde dne 2. září 1944 svým zraněním podlehl…

O necelých 68 let později, v červnu roku 2012 nás svou vzácnou návštěvou poctil bratr tohoto letce, pan Howard Helveston. Howard se za války, tak jako jeho bratr, toužil dostat k letectvu a stát se pilotem, ovšem kvůli problémům se zrakem, se mu jeho sen nesplnil, a nakonec byl zařazen k pozemnímu personálu u 8. letecké armády jako letecký mechanik- motorář u 82. perutě 78. stíhací skupiny se základnou v britském Duxfordu.

Howard nás navštívil společně se svou dcerou, Claudií (Gail) Helveston- Larcher a jejím přítelem, Stevem Wiltamuthem. Protože Howard si k nám „odskočil“ ze své evropské dovolené, na společné chvíle jsme měli pouze necelých 30 hodin, které jsme nicméně využili beze zbytku a postupně jsme navštívili hrob amerických letců ve Slavičíně, slavičínské muzeum, muzeum v Šanově, hrob amerických letců a místo dopadu letounu v Nové Bošáci, bývalou nemocnici Luftwaffe na Vranovské ulici v Brně a nakonec zbyla i chvilka na kávu v Air café v Brně, kde je vystaven kus křídla z letounu Howardova bratra…

A tak jako vždy, ačkoliv jsme na sebe všichni měli pouze pár hodin, bylo to, jako by jsme se znali po mnoho let.

Děkujeme za vaši návštěvu Howarde, Gail a Steve!

One of the Forts that went down on Aug 29, 1944, was B-17G, S/N 42-31473 „My Baby“. Its co-pilot aboard was 2Lt Harold W. Helveston who flew his second combat mission. He managed to leave his plane before it exploded but landed seriously wounded on his parachute. Badly injured and burnt he was transported to the hospital in Kromeriz and then to the Luftwaffe hospital in Brno, where he died on Sept. 2, 1944…

Almost 68 years later, in June 2012 we had a very rare visit when Harold´s brother, Mr. Howard W. Helveston, decided to see the places where his brother lost his life. During the war, Howard, inspired by his brother, wanted to become a pilot too, but because of the problems with his eyes, his dream didn´t come true and finally ended up among the ground crew at 8 USAAF as a mechanic- engine specialist at the 78th Fighter group, 82nd squadron based in Duxford, England.

Howard visited us together with his daughter Claudia (Gail) Helveston- Larcher and her boyfriend Steve Wiltamuth. Because Howard just „jumped“ to our country from his european trip we only had about 30 hours to be spent together, but we didn´t waist any single minute. We visited a mass grave of 28 US fliers and a museum in Slavicin, museum in Sanov, a grave of American fliers and a plane crash site in Nova Bosaca (Slovakia) , a former Luftwaffe hospital on Vranovska street in Brno and we finished our tour in Air café in Brno where they have a large piece of „My Baby“…

And, as usually, although we spent only few hours together, it was like we have known each other for many and many years…

Thank you for your unforgettable visit Howard, Gail and Steve!

« 1 of 6 »