2006 – WILLI RESCHKE

CZ FLAG res

2006 – návštěva p. Willi Reschke v Německu

V létě roku 2006 po naší dlouhodobé vzájemné korespondenci p. Willi Reschke souhlasil s naší návštěvou u něj v Německu. Tato návštěva byla pro nás velmi důležitá, protože nejenže jsme po setkáních  s veterány z řad bývalých členů USAAF měli možnost poprvé se setkat s někým z řad Luftwaffe, ale hlavně přesvědčila p. Reschke k přijetí našeho pozvání k návštěvě slavičínska a okolí a m. j. i Bánova, obce, u které v den bitvy pan Reschke nouzově přistál. Nutno dodat, že k uskutečnění obou návštěv přispěl velkým dílem i syn pana Reschkeho, Jürgen, za což mu patří naše velké díky!

Níže fota z naší návštěvy v Německu.

US FLAG res

2006 – Visiting Mr. Willi Reschke in Germany

In a summer of 2006 Mr. Reschke agreed with our visit in Germany. This meeting was very special for us not only because we all met a former member of Luftwaffe for a first time but very important also because it helped to convince Mr. Reschke to accept our invitation to Slavicin and surrounding area as Banov, a small village where Mr. Reschke crash landed on that fateful day. Both these visits  came true also because of big help and support of Mr. Reschke´s son Jürgen. Recht vielen Dank Jürgen!

Pics from our visit in Germany bellow

« 1 of 2 »

CZ FLAG res

2006 – p. Willi Reschke na návštěvě ve Slavičíně a okolí

Pár měsíců po naší návštěvě v Německu přijel p. Willi Reschke se svým synem do Slavičína  a strávil zde víkend plný neopakovatelných zážitků. Během víkendu jsme samozřejmě navštívili Bánov, kde se pan Reschke setkal se starostou p. Čapkem, zvěčnil se do obecní kroniky a především se po 62 letech dostal na pole, kde během bitvy nouzově přistál se svým poškozeným Messerschmittem Bf 109 G. Na tomto poli se setkal dokonce i s místními obyvateli, kteří si jeho nouzové přistání pamatovali (na předposledním /historickém/ fotu je ve skupině dívek 1. zleva paní Jankůjová, tehdy jako malá dívka, a na poslední fotografii je tatáž paní zvěčněna s p. Reschkem o 62 let později).
Během návštěvy jsme navšívili také muzea v Šanově a ve Slavičíně, kde proběhla i debata s místními obyvateli a Rudice – zde místní hřbitov a taktéž zde došlo k setkání se starostou ing Gavlasem.
Před odjezdem domů nám p. Reschke přislíbil další návštěvu Slavičína v roce 2007, kde mělo dojít k jeho setkání s p. Joe Owsianikem. K tomuto setkání pak skutečně došlo, ale ze zdravotních důvodů p. Reschke ne ve Slavičíně, ale opět v Německu, viz sekce Vzpomínkové akce a návštěvy, rok 2007.

US FLAG res

2006 – Mr. Willi Reschke visiting Slavicin and vicinity

Few months after our trip to Germany Mr. Reschke came with his son to Slavicin and we enjoyed a weekend full of once in a life time experience. During the weekend  we visited Banov where Mr. Reschke met Mr. Capek, a town´s mayor, signed the town´s chronicle and got to the field where he crash landed with his damaged Messerschmitt Bf 109G. On this field he even met local people who remembered his crash landing (the last but one /historical/ pic shows a group of young girls posing in front of crash landed Messerschmitt where first from left is Ms. Jankůjová as a very young girl and the last pic shows her again, 62 years later, with Mr. Reschke).
During the visit we also visited museums in Sanov and Slavicin where there was a discussion with local people and Rudice – here we visited a local cemetery and also met Ing. Gavlas, a mayor.
Mr. Reschke, before he left for home, promised us to visit Slavicin in 2007 again to meet one of his former enemies, Mr. Joe Owsiak, and this meeting really came true but because of healt issues of Mr. Reschke not in Slavicin, but in Germany again. See pics in the section “Vzpomínkové akce a návštěvy, rok 2007” (Commemorations and visits, year 2007).

« 1 of 4 »