2010 – DUDLEY P. MERRELL

S Paulem jsme se úplnou náhodou seznámili na leteckém fóru www.armyairforces.com v r. 2007. Když jsem hledal informace o B-17G, S/N 42-38096 „Big Time“, která havarovala u Šanova, na výše zmiňovaném fóru jsem našel příspěvek jednoho Američana, který zde tvrdil, že při havárii tohoto stroje zahynul jeho strýc, zadní střelec. Když jsem mu pak poslal jméno strýce, fota z místa havárie a z muzeí, Paul okamžitě slíbil, že jednou nás navštíví.

Svůj slib splnil v r. 2010, kdy začal plánovat svou návštěvu. Na svou cestu do Evropy se moc těšil a chtěl přijet až v únoru. Jako Texasan nepočítal se zimním počasím. Když jsem jej přesvědčoval, že bude lepší přijet později, chtěl přijet v březnu, pak v dubnu a nakonec souhlasil s květnem, protože jsem mu slíbil krásné počasí. Když pak Paul přijel, zažil skoro celý týden nejhorší počasí z celého léta. Zima a déšť s teplotami 10 – 13°C …

I přesto jsme si jeho návštěvu užili. Navšívili jsme postupně Air Café v Brně, Zlín, Slavičín, místo havárií v Šanově, Rudicích, Krhově a na Vyškovci plus muzea v Šanově a ve Slavičíně. Shodou okolností trefil Paul týden, ve kterém se hrálo i MS v hokeji, a tak měl možnost sledovat cestu našeho týmu za zlatem…

Celé Paulovo jméno zní Dudley Paul Merrell. A proč si nechá říkat Paul? Narodil se v prosinci 1944 a jméno Dudley dostal po svém strýci Dudley E. Standridge, který při havárii stroje zahynul. V době Paulova narození rodina ještě o úmrtí nevěděla a dozvěděla se to až v r. 1945… Od té doby už Paulovi nikdo Dudley neřekl…

Paul nás v roce 2014 při příležitosti 70. výročí navštívil znovu a tentokrát i se svým synem Seanem a věříme, že to nebylo naposledy.

Díky za návštěvu Paule!

We got to know each other in 2007 while browsing on www.armyairforces.com and looking for any kind of info on B-17G, S/N 42-38096 „Big Time“ that crashed at Sanov. Paul posted there an info that his uncle, a tail gunner, was KIA during a crash of this machine. After I sent him his uncle´s name and pics from the crash site and museums, Paul immediately started thinking of visiting us and promised to do it one day.

He kept what he promised and started planning of his visit in 2010. He was so excited about his trip that he wanted to come in February. As a guy from Texas he thought that there is a summer for all the year everywhere;-) When I was trying to convience him to come later he then wanted to come in March, then in April and then he agreed with May because I promised him a beautiful weather. When Paul finally arrived he experienced the worst weather of whole summer. Nothing but rain and cold with temperatures about 50 to 55°F …

Despite the unfavorable weather we enjoyed his visit. We visited places as Air Café in Brno, Zlin, Slavicin, crash sites in Sanov, Rudice, Krhov and Vyskovec and museums both in Slavicin and Sanov. Just by chance Paul spent here the week in which there was a Ice Hockey World Championship so he could watch a trip ouf our national team for gold…

Paul’s complete name is Dudley Paul Merrell. Why is he called Paul? He was born in December 1944 and got the name Dudley after his uncle Dudley E. Standridge who was MIA back then. The fact that he was KIA the family learned in 1945…and since that time none called Paul Dudley anymore…

Paul visited us during a 70th anniversary commemoration of the air battle in 2014 again, this time with his son Sean and we believe that it wasn´t their last visit.

Thank you for visiting us Paul!

« 1 of 5 »