2010 – LOY A. DICKINSON

Předposlední návštěva pana Loye Dickinsona Slavičínska a okolí. Navigátor Loy Dickinson dne 29.srpna 1944 vyskočil z hořícího letounu B-17G, S/N 42-97159 „Tail End Charlie“ a dopadl na poli poblíž samoty Kaková u Rudimova a noc strávil v domě u rodičů Mojmíra Bači. Z obav před vyzrazením svého pobytu a o Bačovu rodinu se ráno dne 30. srpna rozhodl vzdát se Němcům a v doprovodu Mojmíra Bači odešel do Slavičína, odkud pak putoval do zajetí. Takto začalo celoživotní přátelství dvou stejně starých mužů. Po dlouhé roky byli spolu pouze v písemném kontaktu, až se jim posléze podařilo několikrát setkat i osobně.

V srpnu roku 2010 přijel Loy Dickinson poněkolikáté a tentokrát i se svou rodinou. Přivezl s sebou syna Bruce s manželkou a dětmi, dceru Carol Barnard a vnuka Kelly Dickinsona. Během svého pobytu navštívil místa spojená s bitvou, jako místa dopadů jednotlivých letadel, muzea, dům, ve kterém strávil první noc po svém sestřelu a spoustu času samozřejmě strávil s Mojmírem Bačou, jeho manželkou Eliškou a nejbližší rodinou. Shodou okolností jsem u jejich loučení byl, a jejich výrazy a slzy v očích dávaly tušit, jakoby cítili, že se vidí naposledy. Rok poté, 2.9.2011 pan Mojmír Bača zemřel…

V sadě fotografií níže, první 3 fotografie zobrazují dům, ve kterém Loy Dickinson strávil první noc po svém sestřelu, čtvrtá fotografie ukazuje pole, na kterém přistál na svém padáku.

Penultimate visit of Mr. Loy Dickinson of Slavicin and it´s surrounding area. Navigator Loy Dickinson bailed out from a burning B-17G, S/N 42-97159 „Tail End Charlie“ and landed on a field close to the Kaková locality at Rudimov and spent the night in Mojmir Baca parents´ house. In the morning he decided to give up to Germans as he was afraid of German persecution to Baca´s family and left for Slavicin with Mojmir Baca where he was captured and became a POW. This was a beginning of life-long friendship of two men of the same age. For many years they were connected only by letters but later they were able to meet several times personally.

Loy Dickinson came in August 2010 again and this time along with son Bruce Dickinson, his wife and children, daughter Carol Barnard and grandson Kelly Dickinson. During his stay he visited places connected with the air battle as crah sites, museums and the house where he spent his first night after his landing. He spent also some time with Mojmir Baca, his wife Eliska and Mojmir´s closest family. Accidentaly I was with them during their last God bye just before Loy´s departure and saw tears in their eyes…they seemed to feel as they see each other for a last time. One year later, on Sept. 2, 2011, Mojmir Baca passed away…

In the pictures bellow first 3 pictures show the house in which Loy spent the first night in Czechoslovakia while the fourth pic shows the field where he landed on his parachute.

 

« 1 of 7 »