2014 -75. VÝROČÍ / 75TH ANNIVERSARY COMMEMORATION

Ve dnech 23. – 25. srpna 2019 jsme si připomněli 75. výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty ze dne 29. srpna 1944. Při této příležitosti se vzpomínkových akcí zúčastnili i zahraniční hosté. Šlo o první půlkulaté výročí, kterého se zúčastnili pouze příbuzní těch, kteří se bitvy účastnili, protože poslední přímý účastník z USA zemřel před rokem, poslední účastník z Německa zemřel před dvěma lety. Osmnáct hostů přicestovalo ze Spojených států amerických, jeden host přijel z Německa.

Seznam hostů:

Nancy Graham – Shippenville, Philadephia, dcera Joe Owsianika, pravého bočního střelce B-17G, S/N 42-97159, místo dopadu stroje Přečkovice / Rudice

Riley Buzzard – Corsica, Philadelphia, vnuk Nancy Graham

Paul Merrell – San Antonio, Texas, synovec Dudley Standridge, zadního B-17G, S/N 42-38096, místo dopadu stroje Šanov

Claudia Larcher – Edgewater, Maryland, neteř Harolda W. Helvestona, druhého pilota B-17G, S/N 42-31473, místo dopadu stroje Nováa Bošáca, Slovensko

Steve Willenbrook – Edgewater, Maryland, přitel Claudie Larcher

Carol Barnard – Parker, Colorado, dcera Loy Dickinsona, navigátora B-17G, S/N 42-97159, místo dopadu stroje Přečkovice / Rudice

Karol Shupe – La Junta, Colorado, vdova po Loy Dickinsonovi

Scott Maytan – Minot Air Force Base, North Dakota, bývalý velitel 20. bombardovací perutě, 2. bombardovacího wingu, současný velitel 5. operační skupiny 5. bombardovacího křídla

Mary Maytan + Alice Maytan + Caroline Maytan – Minot Air Force Base, North Dakota, žena a dcery Scotta Maytana

Larry Joyner – Spartanburg, South Carolina, syn Ferrise K. Joynera, radiooperátora B-24H, S/N 42-52313, místo dopadu stroje Nemšová, Slovensko

Lauren Joyner Vicars – Mount Pleasant, South Carolina, dcera Larryho Joynera

Karen Nelson – Arlington, Virginia, prezidentka asociace veteránů 2. bombardovací skupiny a dcera Arta Winklera, palubního technika 429. bombardovací perutě 2. bombardovací skupiny

Todd Weiler – Wisconsin, Millwaukee, synovec Jamese A. Weilera, pilota B-17G, S/N 42-32048, místo dopadu stroje Krhov a historik asociace veteránů 2. bombardovací skupiny

Jan Weiler – Wisconsin, Millwaukee, manželka Todda Weilera

Jarred Prier – Barksdale Air Force Base, současný velitel 20. bombardovací perutě, 2. bombardovacího wingu

Sarah Prier – Barksdale Air Force Base, manželka Jarreda Priera

Jürgen Reschke – Erfurt, Germany, syn Williho Reschke, pilota Luftwaffe (JG302 a JG301)

 

Během vzpomínkových akcí jsme postupně navštívili následující místa dopadů, muzea a hřbitovy: Šanov, Kašavu, Nemšovou- Luborču (SK), Slavičín, Přečkovice, Rudice, Krhov, Novou Bošácu (SK) a Vyškovec. Díky velkému zájmu veřejnosti naši hosté odjížděli s vědomím, že na oběti těch, kteří před několika dekádami bojovali i za naši svobodu, jsme nezapomněli a že nebyly zbytečné.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli:

Sponzoři:

Zlínský kraj

VTÚ Slavičín, s.p

Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod

Albo Schlenk s.r.o., Bojkovice

EMKA Interiéry s.r.o., Bojkovice

HOPA CZ, s.r.o., Slavičín

 

Zastupitelé obcí:

Bojkovice, Kašava, Krhov, Nemšová (SK), Nová Bošáca (SK), Rudice, Slavičín, Šanov a Vyškovec

 

Zástupci americké ambasády v Praze:

Pluk. Sean J. Cantrell, vojenský přidělenec a John Nylin, politický a ekonomický rada

 

Armáda České Republiky:

Zajištění vojenské hudby a jednotky čestné stráže a přelet a ukázka vrtulníku

 

A zároveň bychom chtěli poděkovat všem ostatním, kteří se menší či větší měrou podíleli na zajištění logistiky a zdárném průběhu akce:

Romana Bonková

Jaroslav Holý (Kašava)

Tomáš Havrlant

Adam Chmela

Ondrej Janšto

Klub historických vozidel Brno

Klub historických vozidel Olomouc

Klub přátel historie Slavičínska

František Mindár

Martin Němec

Roman Poláček

Kristýna Poláčková

Jiří Rozkopal

Ladislav Saňák

Petr Souček

Vojtěch Straka

Tomáš Sušil

Sabina Sušilová

Simona Sušilová

SDH Rudice

Lenka Vaculínová ml

Lenka Vaculínová

Jana Turčínková

Karel Uchytil

Marcel Zvonek

 

A na závěr nám dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste se vzpomínkových akcí zúčastnili, moc si toho vážíme! Jste pro nás důkazem toho, že na minulost nezapomínáte a budoucnost vám není lhostejná.

 

Fota ze vzpomínkových akcí viz níže. Fotografický materiál nám poskytli: Nancy Graham, Paul Merrell, Todd Weiler, Marek Greguš, Martin Vaculík a Helena Michalčíková.

In a term from Aug. 23 to 25, 2019 – 25. září 2019 we commemorated the 75 anniversary of the Air battle over the White Carpathians from Aug. 29, 1944. Becuase of the half-round anniversary also the foreign visitors participated.  For the first time the participants were composed only by the relatives of those who were killed or survived the battle. The last US veteran died last year and the last German veteran died 2 years ago. Eighteen guests arrived from the USA, 1 guests came from Germany.

Guest list:

Nancy Graham – Shippenville, Philadephia, daugter of Joe Owsianik, right waist gunner and cameraman of B-17G, S/N 42-97159, crash site Preckovice / Rudice

Riley Buzzard – Corsica, Philadelphia, grandson of Nancy Graham

Paul Merrell – San Antonio, Texas, nephew Dudley Standridge, tail gunner of B-17G, S/N 42-38096, crash site Sanov

Claudia Larcher – Edgewater, Maryland, niece of Harold W. Helveston, co-pilot B-17G, S/N 42-31473, crash site Nova Bosaca, Slovakia

Steve Willenbrook – Edgewater, Maryland, boyfriend of Claudia Larcher

Carol Barnard – Parker, Colorado, daughter of Loy Dickinson, navigator of B-17G, S/N 42-97159, crash site Preckovice / Rudice

Karol Shupe – La Junta, Colorado, widow after Loy Dickinson

Scott Maytan – Minot Air Force Base, North Dakota, ex commander of the 20th Bomb Squadron of the  2nd Bomb Wing, current commander of  5. Operations Group of  5th Bomb Wing

Mary Maytan + Alice Maytan + Caroline Maytan – Minot Air Force Base, North Dakota, wife and daughters of Scott Maytan

Larry Joyner – Spartanburg, South Carolina, son of Ferris K. Joyner, radiooperator of B-24H, S/N 42-52313, crash site Nemsova, Slovakia

Lauren Joyner Vicars – Mount Pleasant, South Carolina, daughter of Larry Joyner

Karen Nelson – Arlington, Virginia, president of the 2nd BG veterans association and daughter of Art Winkler, flight engineer of 429th Bomb Squadron of 2nd Bomb Group.

Todd Weiler – Wisconsin, Millwaukee, nephew of James A. Weilera, pilot of B-17G, S/N 42-32048, crash site Krhov and historian of the 2nd BG veterans association

Jan Weiler – Wisconsin, Millwaukee, wife of Todd Weiler

Jarred Prier – Barksdale Air Force Base, current commander of the 20th Bomb Squadron of the  2nd Bomb Wing

Sarah Prier – Barksdale Air Force Base, wife of Jarred Prier

Jürgen Reschke – Erfurt, Germany, son of Willi Reschke, Luftwaffe pilot (JG302 a JG301)

 

During the commemorations we visited the following crash sites, museums and cemeteries: Sanov, Kasava, Nemsova- Luborca (SK), Slavicin, Preckovice, Rudice, Krhov, Nova Bosaca (SK) a Vyskovec. Thanks to the big interest of the public our guest were leaving our country knowing that we haven´t forgotten the sacrifice of those who once fought for our freedom and that their share on ending the war was not useless.

Here we would like to thank to all of them who participated in the successful progress of the event:

Sponsors:

Zlínský kraj

VTÚ Slavičín, s.p

Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod

Albo Schlenk s.r.o., Bojkovice

EMKA Interiéry s.r.o., Bojkovice

HOPA CZ, s.r.o., Slavičín

 

Municipal representatives:

Bojkovice, Kašava, Krhov, Nemšová (SK), Nová Bošáca (SK), Rudice, Slavičín, Šanov a Vyškovec

 

Representatives of the US Embassy in Prague:

Col. Sean J. Cantrell, Defense & Air Attaché and John Nylin, Political and Economic Counselor

 

Army of the Czech Republic:

Military music, honor guard unit and helicopter fly-by and demonstation

 

We would like to thank also to all of those who helped us with the logistic and with the succesful progress of the event:

 

Romana Bonková

Jaroslav Holý (Kašava)

Tomáš Havrlant

Adam Chmela

Ondrej Janšto

Klub historických vozidel Brno

Klub historických vozidel Olomouc

Klub přátel historie Slavičínska

František Mindár

Martin Němec

Roman Poláček

Kristýna Poláčková

Jiří Rozkopal

Ladislav Saňák

Petr Souček

Vojtěch Straka

Tomáš Sušil

Sabina Sušilová

Simona Sušilová

SDH Rudice

Lenka Vaculínová ml.

Lenka Vaculínová

Jana Turčínková

Karel Uchytil

Marcel Zvonek

 

And please let us thank to all of you who visited the weekend events and commemorated with us the memory of the fallen airmen – we really appreciate it!

 

Pics from the event bellow. We thank for the photographic material to the following: Nancy Graham, Paul Merrell, Todd Weiler, Marek Greguš, Martin Vaculík a Helena Michalčíková.