PARTNEŘI PROJEKTU / PARTNERS OF THE PROJECT

Partneři projektu

Bojkovsko, sdružení měst a obcí je příhraničním mikroregionem ležícím v okrajové části okresů Uherské Hradiště a Zlín ve Zlínském Kraji. Celé území leží v Bílých Karpatech a v jeho podhůří. Je součástí celku NUTS II – Střední Morava, Zlínského kraje, 12 obcí okresu Uherské Hradiště a 2 obce spadají do okresu Zlín. Rozkládá se v jihovýchodní části Zlínského kraje a tvoří ho celkem 14 obcí: Bojkovice, Hostětín, Komňa, Lopeník, Nezdenice, Pitín, Rudice, Rokytnice, Šanov, Šumice, Vápenice, Vyškovec, Záhorovice, Žítková. Bezprostředně příhraničními obcemi jsou Lopeník, Žítková, Vyškovec, Pitín, Šanov a Rokytnice. Nejvýznamnějším centrem dané oblasti je město Bojkovice. Velká část území mikroregionu Bojkovska se rozkládá v území Bílých Karpat, pouze část obcí (Šumice, Rudice, Nezdenice) leží v předhůří. Svazek obcí leží z velké části také v CHKO Bílé Karpaty, mimo část obce Nezdenice, Rudice a Šumice. V mikroregionu se také nachází řada maloplošných chráněných území. Mikroregion je ohraničen ze západní a jižní strany územím mikroregionu Východního Slovácka (obcemi Bystřice pod Lopeníkem, Bánov, Suchá Loz a Korytná), ze severu a východu mikroregionem Luhačovské Zálesí (obcemi Luhačovice, Slavičín, Biskupice).

Více na http://www.bojkovsko.cz/mikroregion/o-mikroregionu.html

Hlavním přeshraničním partnerem projektu je Mesto Nemšová, které leží na úpatí Bílých Karpat při soutoku řek Váh a Vlára, v západní části Slovenska, 14 km od krajského města Trenčín. Patří do Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je významnou křižovatkou cest z Bratislavy do Žiliny a na Moravu.

Více na http://www.nemsova.sk/

Od železniční stanice Trenčianske Bohuslavice, ležící mezi Novým Mestom a Trenčínom, směrem na severozápad, k hlavnímu hřebeni Bílých Karpat v oblasti Velkého Lopeníka, táhne sa 18 km dlouhá a 1 až 3 km široká Bošácka dolina, lemovaná z obou stran převážně kopci výbežků Bílých Karpat. Protéká zde potok Bošáčka. Tato dolina tvoří mikroregion, který je zajímavý jak z hlediska kulturně-historického, tak i zeměpisného a přírodovědeckého. Je proto lákavým místem pro badatele i turisty. V mikroprojektu je Združenie obcí – Mikroregión Bošáčka hlavním partnerem PP1.

Více na http://www.bosaca.eu/nasa-obec/mikroregion-bosacka

 

Projekt LETECKÁ BITVA NA ČESKOSLOVENSKÉM POMEZÍ Z 29. SRPNA 1944 je realizován za podpory

FOND-MIKROPROJEKTŮ

FOND MIKROPROJEKTŮ

 

Více informací zde http://www.regionbilekarpaty.cz/