T/SGT Lonnie H. Bumgardner

Hodnost/Rank T/Sgt
Jméno/Name Lonnie H. Bumgardner
Jednotka/Unit 20 BS, 2 BG
Místo a datum narození/Birth date and place 17.4.1916, Noth Carolina
Místo a datum úmrtí/Death date and place 29.8.1944, Krhov, Czech republic
Místo posledního odpočinku/Grave location Jefferson Barracks National Cemetery, Lemay, St. Louis County, Missouri, USA

 

BUMGARNDNER_LONNIE_H _CREDIT_BAMBI_WOODS_USA

 

CZ FLAG res

Životopis:

LONNIE H. BUMGARDNER                                    1916 – 1944

Lonnie se narodil 17. dubna 1916 ve státě North Carolina. Absolvoval střední školu Thomasville High School. Oženil se a v roce 1938 se  mu narodila dcera Frankie Lenore (Bumgardner Hambrick, 1938- 2014). Narukoval 14. května 1942 a svůj odznak křídel palubního střelce obdržel po absolvování výcviku ve Fort Meyers na Floridě dne 21. listopadu 1943. V této době žila jeho žena s dcerou ve městě Portsmouh ve státě Virginia. V roce 1944 byl převelen do Evropy a přidělen k 20. peruti, 2. bombardovací skupiny, 15. letecké armády Spojených států amerických se základnou Amendola, poblíž města Foggia v Itálii. Během své služby ve funkci palubního inženýra / horního střelce absolvoval v období od 5.7. do 29.8.1944 celkem 16 bojových misí.

Zahynul při náletu na Moravskou Ostravu dne 29.8.1944.

Lonnie byl dne 31. srpna 1944, společně s dalšími 27 americkými letci pohřben do hromadného hrobu na hřbitově ve Slavičíně. Dne 5. září 1946 byli všichni tito letci exhumování a převezeni na vojenský hřbitov amerických vojáků u města Lorraine ve Francii. Později v 50. letech byly Lonnieho tělesné pozůstatky znovu exhumovány a přemístěny do USA. Dne 2.8.1951 byl uložen k poslednímu odpočinku na hřbitově Jefferson Barracks National Cemetery v Lemay, státě Missouri. Kvůli nesnadné identifikaci jeho tělo spočívá ve společném hrobě se 6 dalšími letci, kteří během této mise zahynuli.

Jeho rodiče byli Alonzo Bumgardner (1875 – 1957) a Esma Whisenant Bumgardner (1888 – 1965). Měl bratra Williama Carl Bumgardnera (1909 – 1987)

Zdroj: Bambi Woods, vnučka a dobové novinové články

 

US FLAG res

Bio:

LONNIE H. BUMGARDNER                                      1916 – 1944

Lonnie was born on Apr. 17, 1916 North Carolina.  He graduated Thomasville High School . He got married and in 1938 his wife gave a birth to a daughetr named Frankie Lenore (Bumgradner Hambrick, 1938- 2014). Entered service on May 14, 1942 and received his gunners wings at Fort Meyers, Florida on November 21, 1943. His wife and daugther lived in Portsmouh, Virgina at that time. In 1944 he went overseas and was assigned to 20th bomb squadron, 2nd bomb group, 15th USAAF. He served as an flight engineer/top turret gunner in a B-17G crew and was on 16 missions in a period from July 5 to August 29, 1944.

He was KIA 29 August 1944 during a raid on Moravska Ostrava.

Lonnie was buried in a small Czechoslovakian town of Slavicin in a mass grave along with other 27 US airmen on Aug. 31, 1944. On Sept. 5, 1946 all the airmen were exhumed and transferred to Lorrain American Cemetery in France. Later in 50´s, Bill´s body was exhumed again and moved to the United states to Jefferson Barracks National Cemetery in Lemay, St. Luis county, Missouri where he was buried on 2/8/1951. Because of the difficult identification he was buried in a common grave with 6 more crew members KIA during the same mission.

His parents were Alonzo Bumgardner (1875 – 1957) and Esma Whisenant Bumgardner (1888 – 1965). He had one brother – William Carl Bumgardner (1909 – 1987).

Source: Bambi Woods, grandaughter and WW2 newspaper articles

 

Foto galerie/ Photo gallery

pro zobrazení popisku fotografie po rozkliknutí klikněte na symbol “i” / for viewing the photo description please click on the symbol “i” after opening the picture

Zdroj fotografií – Bambi Woods, vnučka / Source of the pics – Bambi Woods, grandaughter