2 LT William M. McDonough

Hodnost/Rank 2nd Lt
Jméno/Name William McDonough
Jednotka/Unit 20 BS, 2 BG
Místo a datum narození/Birth date and place 14.9.1924, Braintree, Massachusetts
Místo a datum úmrtí/Death date and place 29.8.1944, Sanov, Czech Republic
Místo posledního odpočinku/Grave location Saint Francis Xavier Cemetery, Weymouth, Norfolk County, Massachusetts, USA

MCDONOUGH_WILLIAM_2_CREDIT_RICK_LARIVIERE_USA

CZ FLAG res

Životopis:

WILLIAM M. McDONOUGH                                       1924 – 1944

Poručík William “Bill” McDonough se narodil v Braintree, stát Massachusetts dne 14. září 1924 a žil na adrese Lambert Avenue, East Weymouth, Massachusetts. Ve společné domácnosti s ním žil otec Myles, matka Margaret a jeho dvě sestry Claire a Ann. Střední školu Weymouth High school úspěšně absolvoval v roce 1942. Po maturitě pracoval v loděnicích Fore River, původně v oddělení montáže lodí a později na technickém oddělení. Zanedlouho po absolvování střední školy, v roce 1943, Bill narukoval do armády a stal se součástí Leteckých sil Spojených států amerických a později, po absolvování výcviku, byl odeslán do zámoří, do Itálie.

Ve stejnou dobu Německo okupovalo Československo (1939–1945), a Československo bylo tehdy velmi oslabeno díky silné infiltraci nacistického Německa. Bill McDonough byl navigátorem své posádky 20. perutě, 2. bombardovací skupiny, 15. letecké armády Spojených států amerických, dislokované na letišti Amendola poblíž města Foggia v Itálii. Jeho strojem byl B-17G, S/N 42-38096 s přezdívkou “Big Time”. Dne 29. srpna 1944 byl poručík McDonough na své 13. misi, celkově třetí s “Big Time”.
2. bombardovací skupina byla na samém konci formace sestávající z 599 těžkých bombardérů a jejím posádkám bylo při ranním brífingu řečeno, že půjde o pohodovou misi s cílem ropné rafinérie v Ostravě- Přívoze a seřaďovací vlakové nádraží v Moravské Ostravě v Československu. Během této mise byl Billův stroj sestřelen nad malou vesnicí Šanov (u Slavičína) . Devět členů posádky včetně Billa zahynulo a přežil pouze jediný z nich, první pilot poručík Thayne L. Thomas.

Bill byl dne 31. srpna 1944, společně s dalšími 27 americkými letci pohřben do hromadného hrobu na hřbitově ve Slavičíně. Dne 5. září 1946 byli všichni tito letci exhumování a převezeni na vojenský hřbitov amerických vojáků u města Lorraine ve Francii. Později v 50. letech bylo Billovo tělo znovu exhumováno a letecky přemístěno do USA k uložení na hřbitově Saint Francis Xavier Cemetery ve městě Weymouth, okresu Norfolk ve státě Massachusetts. Lidé z České republiky na místě dopadu stroje vytvořili památník, chovají se k tomuto místu s úctou a uchovávají toto místo a detaily této hrozné události, aby se na tyto statečné vojáky nikdy nezapomnělo. 

Zdroj: paní Jacki Earp, Weymouth, Massachussets, USA

US FLAG res

Bio:

WILLIAM M. McDONOUGH                                       1924 – 1944

Lieutenant William “Bill” McDonough was born in Braintree, Massachusetts on Sept. 14, 1924 and lived on Lambert Avenue in East Weymouth, Massachusetts with his father Myles, mother Margaret, and his two sisters Claire and Ann (still surviving).  He graduated Weymouth high school in 1942.  After the graduation he worked at Fore River, first in shipfitting department and later in the technical division. Not long after graduation, in 1943, Bill joined the US Army Air Forces later after his training was sent to Italy. 

At this time of WWII, the German’s were  occupying Czechoslovakia (1939–1945), and Czechoslovakia became weak due to the heavy infiltration of Nazi Germany.  Bill McDonough was a navigator for his crew on the bomber of 20th Squadron, 2nd Bomb Group, 15 USAAF stationed at Amendola airfield,  close to Foggia, Italy. His plane was a B-17G, S/N 42-38096 nicknamed “Big Time”. On Aug 29, 1944 it was Lieut McDonough’s 13th mission, being his third with Big Time.  The 2nd bomb group was at the very end of the formation consisting of 599 heavy bombers, and its crews were told it was a “milk run” (easy assignment) attack on the Privoser Oil Refinery, and all associated railroad yards at Moravska Ostrava, Czechoslovakia.  On this mission, Bill’s plane was shot down over the small village of Sanov (near Slavicin), Czechoslovakia.  9 crewmembers were killed, only 2/Lt. Thayne Thomas, a first pilot survived.

Bill was buried in a small Czechoslovakian town of Slavicin in a mass grave along with other 27 US airmen on Aug. 31, 1944. On Sept. 5, 1946 all the airmen were exhumed and transferred to Lorrain American Cemetery in France. Later in 50´s, Bill´s body was exhumed again and moved to the states to Saint Francis Xavier Cemetery in Weymouth, Norfolk County, Massachusetts. The people from Czech Republic have created a memorial at the site of the crash, and they tend to this area dearly, preserving the area and the details of this horrible event so these brave soldiers won’t ever be forgotten.

Source: Mrs. Jackie Earp, Weymouth, Massachussetts, USA

Foto galerie/ Photo gallery

pro zobrazení popisku fotografie po rozkliknutí klikněte na symbol “i” / for viewing the photo description please click on the symbol “i” after opening the picture

Zdroj fotografií – Rick Lariviere (Billův synovec), Jacki Earp, John R. Morrison , všichni USA/ Source of the pics – Rick Lariviere (Bill´s nephew), Jacki Earp, John R. Morrison, all USA