LETECKÁ BITVA NAD BÍLÝMI KARPATY / AIR BATTLE OVER WHITE CARPATHIANS


CZ FLAG res

Vítejte na oficiálních webových stránkách věnovaným vzpomínce na leteckou bitvu nad Bílými Karpaty, která se odehrála 29. srpna roku 1944, a těm, kteří při ní přišli o život.

Do roku 1989 byla tato událost záměrně potlačována do pozadí, nicméně očití svědkové, pro mnohé z nichž se natrvalo vryla do paměti, na ni nikdy nezapomněli. Svá svědectví předávali svým potomkům a někteří z nich se dokonce, i přes nepřízeň režimu, dokázali zkontaktovat s rodinami spojeneckých letců, jak těch, kteří v bitvě zahynuli, i těch, kteří měli více štěstí, bitvu přežili a po zajetí se dostali zpět domů ke svým rodinám.

Po roce 1989 pak s možností cestovat a svobodně kontaktovat kohokoliv, vzrostl zájem dozvědět se o průběhu bitvy a osudech spojeneckých letců co nejvíce, a to ze strany jak našich badatelů, tak i samotných účastníků bitvy.

Logickým vyústěním pak byla první oficiální návštěva spojeneckých letců Slavičína a míst s bitvou spojených, v roce 1994, a následné vydávání různých publikací věnovaných této bitvě. Čím více informací přibývalo, tím obsáhlejší byly i vydávané publikace. V současné době existují dokonce už i knihy, které veškeré doposud známé informace shromažďují v ucelené formě. A ačkoliv se to nezdá, čas od času se pořád objevují nové informace, nové fotografie, navazují se nové kontakty, a právě proto vznikly i tyto webové stránky. Stránky zatím nejsou úplné a kompletně přeložené, ale kompletnost a verze jak česká, tak i anglická, jsou našim cílem.

Za to, že se na oběti bitvy, která se natrvalo zapsala do historie nejen našeho kraje, nezapomnělo, patří velký dík všem těm, kteří se na uchování vzpomínek pro budoucí generaci podíleli. Nesmíme zapomenout ani na civilní oběti bitvy. Při bombardování Ostravy zahynulo 540 nevinných civilistů.

Děkujeme Vám všem, kteří jste si našli čas na návštěvu těchto stránek.


US FLAG res

Welcome to the official web page dedicated to the air battle over White Carpathians from Aug 29, 1944 and to those who lost their lives during the battle.

This event was purposely suppressed to the backround till 1989, but the eye witnesses who watched the battle or even met downed allied fliers, have never forgotten. They passed their experience and witness on their descedants and some of them were even able to get in touch with the familes of those who perished during the battle and even with those who were more lucky, survived and got back home to their families after the war was over.

After 1989, with the new possibilites to travel and freely contact anyone, there was more interest to get as much information as possible about the battle and the stories of allied fliers. Both sides were interested – both our researchers and also the direct participants of the battle.

So logically, five battle survivors decided to visit Slavicin and places connected with the battle in 1994 which was a break point in the research and this event was followed by publishing of different publications dedicated to this battle. The more information was available, the bigger were the publications. Nowadays there are even the books that collect all the known details. And although it is hard to believe, from time to time there still appear a new information, new pictures, new documents and new contacts and this is the main reason of creating this web. The web is not complete and not completely translated yet but it is our goal to have it complete and both in Czech and English version.

This way we want to thank to all of them  who collected and kept every single information for the future generations.

We also thank to all of you who found the time to visit this web.